„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde
Link to database cannot be established.